Tilbage

Hvor ofte?

Normalt skal man påregne to til tre behandlinger, med en til tre ugers mellemrum. Herefter vurderes behandlingens effekt i sammenråd med klienten og et evt. fremtidigt forløb diskuteres.

Ofte er to til tre behandlinger nok, hvis der er tale om mere afgrænsede og/eller kortvarige problemstillinger. Klienter med langvarige og/eller mere omfattende skader, vil oftel behøve flere behandlinger, evt. kombineret med et specifikt træningsprogram.

Klienter med kroniske lidelser kan have behov for regelmæssig behandling for at øge livskvaliteten mest muligt hos klienten.

 

 

 

 

 

Hvor mange behandlinger?

Rygskade

 

Logo