Tilbage

Hvordan foregår behandlingen

En behandling varer typisk ca 50 min. Den første behandling varer dog ofte lidt længere. Behandlingen indledes med en samtale, hvor specifikke problemer beskrives. Hvis relevant, medbring da gerne journal, røntgenbeskrivelse m.m. Det anbefales ikke at have indtaget et større måltid mindst to timer før behandlingen, da det kan give ubehag, hvis behandling af fordøjelsessystemets organer er nødvendig.

Undersøgelse

Indledningsvis foretages en undersøgelse for at lokalisere restriktioner i kroppens bindevæv. Det foregår først ståendene, hvor der testes med et let tryk på hovedet, herefter laves samme test siddende. En mere detaljeret undersøgelse foretages liggende, hvor kroppen typisk undersøges ved ankler, ben, hofter, organer, skuldre, arme, nakke og kranie. Hele kroppen undersøges, fordi den primære årsag til problemerne ikke nødvendigvis er der, hvor smerterne viser sig.

Behandlingen

Behandlingen består af blide tryk, stræk og mobiliseringer af det dybe bindevæv, der i hele kroppen er sammenhængende. Behandlingen vælges så den passer til den/de strukrurer, der er den primære årsag til symptomerne. Bevægeapparates bindevæv behandles ved brug af led/muskel afspændende eller mobiliserende teknikker. Problemer med relation til organerne behandles med Visceral manipulations teknikker. Central nervesystemet og det perifere nervesystem behandles med CranioSacral therapi eller Neural manipulation.

Det er vigtigt at understrege, at de anvendte vævs-manipulations teknikker, udføres som langsomme blide bevægelser, som ikke er forbundet med chok eller smerte i vævet. Typisk vil behandlingen afsluttes med en afspænding af nervesystemet.

Efter Behandlingen

Når bindevæv og nerve slipper en spænding følger musklerne efter, og affaldsstoffer frigives. Det anbefales derfor at drikke rigeligt med vand efter behandlingen. Ligeledes anbefales det, at give kroppen tid til restitution for at omstille sig til den nye spændingstilstand.

Behandlingen

Babyfod

Behandlingen af bindevævet er meget blid og effektiv.

Logo